Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Dla ochrony danych osobistych Państwa u nas jest wprowadzona cały rząd środków ochrony, które działają przy wpisaniu, przekazywaniu, lub pracy z danymi Państwa.

Rozgłoszenie danych osobistych i przekazywanie ich trzecim osobom

Państwa informacja osobista może być ogłoszona nami tylko w tym wypadku, jeśli to jest niezbędno dla: (a) tożsamości przednapisanego zakonu lub zapotrzebowań procesu sądowego w naszym stosunku; (b) ochrony naszych praw lub własności majątkowej; (c) przyjęcie pilnych miar osobistego bezpieczeństwa naszych pracowników lub zapotrzebowań ich posług a także dla bezpieczeństwa społeczeństwa. Informacja osobista, otrzymana w naszą dyspozycję przy logowaniu, może przekazywać się trzecim organizacjom i osobom, będącym z nami w partnerskich relacjach dla polepszenia jakości naszych usług. Informacja osobista nie będzie wykorzystana w innych celach oprócz przeliczonych wyżej. Adres poczty elektronicznej, nadany Panem(ią) przy logowaniu , może wykorzystywać się dla wysłania Panu(i) wiadomości o zmianach związanych z oświadczeniem, a także rozsyłka wiadomości o zdarzeniach w kompanii i zmianach ważnej informacji o nowych towarach, usługach i t.d. Przewidziano możliwość odmowy od subskrypcji na pocztowe wiadomości.

Wykorzystanie plików “cookie”

When a user visits a web-site, the file "cookie" is recorded on his computer ( if a user allows the reception of such files). If a user has already visited this website, the file cookie is read from the computer. Aside from other purposes we use cookies in order to facilitate the recording of visitors statistics. Such data help us to determine what kind of information sent to customers may provide more value for them. These data collection is carried out in a generalized form and it never concerns user's private information.

Kiedy użytkownik odwiedza web-węzeł, na jego komputerze zapisuje się plik cookie (jeśli użytkownik już odwiedzał daną stronę internetową , plik cookie odczytuje się z komputera). Jeden z kierunków wykorzystania plików cookie, związany z tym , że z ich pomocą ułatwia się zbiór statystyki zwiedzania. Statystyka pomaga określić jaka informacja wysłana zamawiającym, może przedstawić dla nich największy interes. Zbiór tej informacji realizuje się w otwartym wyglądzie i nigdy nie przecina się z osobową informacją użytkownika. Trzeci strony, włączając kompanii google, wykorzystują cookie żeby pokazać ogłoszenia bazujące na poprzednich odwiedzin użytkownikiem naszych stron i interesach we web-przeglądarkach. Użytkowniki mogą zakazać kompaniom google wykorzystywać cookie. Dla tego niezbędno odwiedzać specjalną stronę kompanii google po tym linku: http://www.google.com/privacy/ads/

Zmiany w oświadczeniu o przestrzeganiu prywatności

Oświadczenie o przestrzeganiu prywatności periodyczno aktualizuje się. Przy tym zmienia się data poprzedniej aktualizacji, napisana na początku strony dokumentu. Wiadomości o zmianach w danym oświadczeniu będą na widocznym miejscu naszych wed-węzłów.

Dziękujemy Państwu za interes do naszego systemu!